قیمت فروش پیچ نیم رزوه

قیمت فروش پیچ نیم رزوه

قیمت فروش پیچ نیم رزوه قیمت فروش پیچ نیم رزوه دارای بخش رزوه نخوره می باشند که عموما با مهره استفاده می شوند.  پیچ نیم رزوه که بر اساس استاندارد DIN 931 هستند دارای کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف می باشند.  پیچ شش گوش تمام رزوه (دنده) براساس استاندارد DIN 933  پیچ شش گوش نیم […]

قیمت فروش پیچ نیم رزوه بیشتر بخوانید »